• 1

Križan František

Komenského 22

943 01, ŠtúrovoX

Tel.: 036/752 20 80

E-mail: unifer@unifer.sk

Otváracia doba

Pondelok-Piatok: 8:00 - 17:00

Sobota: 8:00 - 12:00

Nedel'a: Vol'no